Background Image
  • Persoane fizice
  • ASIGURĂRI LOCUINȚĂ
  • Asigurarea obligatorie

Asigurarea OBLIGATORIE a locuinței

Persoanele fizice și juridice sunt obligate să-și asigure împotriva dezastrelor naturale, toate construcțiile cu destinație de locuință, din mediul urban sau rural, aflate în proprietatea acestora, înregistrate în evidențele organelor fiscale. Asigurarea locuințelor persoanelor fizice are ca obiect acoperirea daunelor materiale produse locuințelor ca urmare a riscurilor asigurate.

RISCURI ASIGURATE

  •  cutremure de pământ, alunecări de teren sau inundații, dacă se manifestă ca fenomene naturale;

SUMA ASIGURATĂ

  • Suma asigurată obligatoriu, este echivalentul în lei, la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României la data încheierii contractului de asigurare obligatorie a locuinței:
  1.  20.000 Euro, pentru fiecare locuință de tip A;
  2.  10.000 Euro, pentru fiecare locuință de tip B;

PRIMA DE ASIGURARE

  • Primele obligatorii de asigurare, sunt echivalentul în lei, la cursul BNR valabil la data efectuării plății
  1. a) 20 Euro, pentru locuințele de tip A
  2. b) 10 Euro, pentru locuințele de tip B