Background Image
  • Persoane fizice
  • ASIGURĂRI MEDICALE
  • Pentru cetățeni străini

Asigurarea medicală pentru cetățeni străini

Asigurarea medicală pentru cetățeni străini are 2 variante.

Varianta 1

Este destinată persoanelor fizice având altă cetățenie decât cea română, inclusiv persoanele apatride (persoanele străine care nu au cetățenia nici unui stat).

Obiectul asigurării constă în acoperirea riscurilor produse pe teritoriul României a evenimentelor asigurate, conform următoarelor variante de asigurare: accidente, îmbolnăviri, accidente și îmbolnăviri, riscuri survenite în timpul perioadei de asigurare, care impun acordarea de servicii medicale de urgență Asiguratului în unități medicale de stat și private.

Varianta 2

Este destinată persoanelor fizice străine care solicită permisul de ședere în România, turiști, oameni de afaceri.

Obiectul asigurării constă în acoperirea cheltuielilor medicale de urgență pe teritoriul României (consultații și diagnosticare, tratament și medicație, spitalizare, intervenții chirurgicale, transport cu ambulanța, tratament dentar etc. efectuate în unități medicale de stat) pentru cetățeni străini, în caz de accident și/sau îmbolnăvire.

Produsul include mai multe variante de asigurare, asiguratul putând selecta riscurile incluse și suma asigurată.

Asigurarea se poate încheia și pentru perioade mai mari de un an.