Background Image
  • Persoane fizice
  • RĂSPUNDERE CIVILĂ
  • Raspundere civilă

Asigurări de răspundere civilă

Aceste asigurări includ:

  • răspunderea deținătorului de animale
  • răspunderile ce derivă dintr-un contract de locațiune (chiriaș/ proprietar)
  • răspunderea vânătorilor
  • administratorului de imobile