Background Image
  • Persoane juridice
  • ASIGURĂRI AUTO
  • RCA

RCA

Asigurarea RCA este destinată atât persoanelor fizice, cât și persoanelor juridice. Are ca obiect acoperirea prejudiciilor provocate terților ca urmare a producerii evenimentului asigurat prin accidente de autovehicule, atât pe teritoriul României, cât și în afara acestuia, conform convenției Carte Verde.

Riscurile acoperite în conformitate cu legea în vigoare sunt:

  • pagube materiale, vătămări corporale sau deces, produse terților din culpa asiguratului
  • pagubele produse ca urmare a lipsei de folosință a autovehiculului avariat
  • cheltuielile de judecată efectuate de persoana prejudiciată

Bonusuri care se pot acorda la încheierea asigurării RCA:

  • pentru celelalte state membre ale sistemului Carte Verde dar care nu fac parte din Uniunea Europeana extinderea asigurării Casco se face gratuit dacă Asiguratul încheie la același asigurator polița RCA/Carte Verde.