Background Image
  • Persoane juridice
  • ASIGURĂRI TEHNICE
  • Asigurarea de avarii

Asigurarea de avarii accidentale ale mașinilor-unelte, utilajelor și instalațiilor (MB)

Este destinată persoanelor juridice care își desfășoara activitatea în principal, în sectorul industrial. Are ca obiect asigurarea mașinilor-unelte, utilajelor și instalațiilor, fiind o asigurare de tip “All Risks” (toate riscurile).
 

Riscurile de bază acoperite:

  • avariile electrice și/sau mecanice produse imprevizibil, accidental și brusc cauzate de exemplu de: defecte de material sau de fabricație, erori (de proiectare, construcție, montare, instalare, exploatare), acțiunea curentului electric, ruperi sau deformări în timpul funcționării

 

Riscurile suplimentare ce pot fi acoperite:

  • avarii accidentale produse de furtună, ploaie torențială, grindină, avariere a benzilor transportoare, cablurilor neelectrice, tuburilor electronice, mașinilor portabile, agenților frigorifici, lichidelor hidraulice, cablurilor electrice, avarii accidentale la boilere și vase sub presiune etc.


Asigurarea acoperă daune rezultate din producerea evenimentelor asigurate în următoarele situații: în timpul funcționării, în pauză (repaus), în curs de montare sau demontare, în timpul mutării în alt loc la aceeași adresă.
 

Facilități oferite clienților:

  • posibilitatea plății în rate a primei de asigurare
  • posibilitatea conservării sumei asigurate într-o valută agreată de către părți, evitându-se în acest fel riscul deprecierii sumei asigurate prin poliță, datorită inflației
  • posibilitatea încheierii asigurării la valori de înlocuire, caz în care despăgubirea se va face în același mod – "nou pentru vechi"
  • extinderea valabilității asigurării pentru bunurile utilizate în afara locației asigurate
  • posibilitatea acordării unor avansuri din despăgubire în cazul daunelor