Background Image
  • Persoane juridice
  • ASIGURĂRI TEHNICE
  • Lucrări de construcții-montaj

Asigurarea lucrărilor de construcții-montaj (CAR / EAR)

Este destinată persoanelor juridice, antreprenori construcții-montaj, agenți economici cu activitate de construcții.

Are ca obiect asigurarea lucrărilor de construcții : civile, industriale, comerciale, administrative, agricole etc. și/sau a lucrărilor montaj (echipamente, instalații și utilaje productive sau tehnologice, cu excepția celor care au caracter de prototip sau experiment). Este de tip « All Risks » (toate riscurile).
 

Riscurile de bază acoperite:

  • Daunele materiale produse lucrărilor de construcții-montaj (permanente și temporare, lucrări auxiliare de construcții), dotărilor de șantier, instalațiilor/utilajelor/echipamentelor pentru construcții-montaj
  • Răspunderea constructorului/montorului față de terți, pe perioada construcției: despăgubirea daunelor materiale, vătămarilor corporale, decesului, cauzate terților, pentru care asiguratul răspunde civil conform legii, produse în legatură directă cu lucrările de construcții-montaj, precum și cheltuielile efectuate de asigurat în procesul civil

 

Facilități oferite clienților:

  • posibilitatea efectuării plății în rate a primei de asigurare
  • posibilitatea conservării sumei asigurate într-o valută agreată de către părți, evitandu-se în acest fel riscul deprecierii sumei asigurate prin poliță, datorită inflației
  • posibilitatea acordării unor avansuri din despăgubire în cazul daunelor