Background Image
  • Persoane juridice
  • RĂSPUNDERE CIVILĂ
  • Raspundere civilă generală

Raspundere civilă generală

Această categorie de asigurări de răspundere civilă cuprinde:

  • Răspunderea civilă publică
  • Răspunderea producătorului
  • Răspunderea angajatorului față de angajați
  • Răspunderea pentru poluare

Riscurile acoperite:

  • daune materiale;
  • vătămări corporale;
  • deces.

a) Asigurarea de răspundere publică

Obiectul asigurării îl constituie acoperirea daunelor cauzate terților, prin desfășurarea activității sau afacerii la locația unde au loc aceste activități, sau a daunelor produse locațiilor vecine sau a altor locații și persoane ca urmare a activității asiguratului.

b) Asigurarea de răspundere a producătorului

Obiectul asigurării îl constituie acoperirea daunelor cauzate unor terțe persoane de/sau în legătură cu produse rezultate din activități cuprinse în obiectul de activitate al asiguratului, care reprezintă o consecință directă a consumului sau utilizării produsului respectiv.

c) Asigurarea de răspundere a angajatorului

Obiectul asigurării constă în preluarea raspunderii civile a asiguratului pentru daune cauzate angajaților săi.

Asiguratorul va plăti despagubiri în completarea asigurărilor sociale, pentru partea de daună ramasă neacoperită.

d) Asigurarea de raspundere civilă pentru mediu

Obiectul asigurării îl constituie acoperirea daunelor cauzate terților ca urmare a producerii unui eveniment poluant în interiorul amplasamentului asigurat.