Background Image
 • Persoane juridice
 • RĂSPUNDERE CIVILĂ
 • Raspundere civilă profesională

Raspundere civilă profesională

Acestea includ răspunderea profesională a:

 • experților contabili, contabililor autorizați, auditorilor independenți, evaluatorilor și experților tehnici
 • avocaților
 • notarilor publici
 • personalului medical, unităților sanitare și furnizorilor de produse și servicii medicale
 • farmaciștilor, asistenților de farmacie și unităților farmaceutice
 • arhitecților și inginerilor constructori din proiectare
 • brokerilor de asigurare
 • consilierilor juridici
 • practicienilor în insolveta
 • executorilor judecătorești
 • traducătorilor
 • practica medicală veterinară
 • operatorilor și agenților autorizați să înscrie avize de garanție în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare
 • activitatea de standardizare și certificare a conformității

Obiectul asigurării îl constituie acoperirea daunelor cauzate beneficiarilor de servicii profesionale, de fapta comisă din culpă de către Asigurat în cadrul exercitării profesiei sale.

Riscul asigurat:

 • prejudicii patrimoniale

 

Asigurarea de răspundere a administratorilor, membrilor consiliului de supraveghere, membrilor directoratului și directorilor societăților comerciale (D & O)

Obiectul asigurării îl constituie acoperirea daunelor cauzate societății pe care o administrează/conduce și/sau terților, de faptele cu caracter decizional comise din culpă de către Asigurat.

Riscul asigurat:

 • prejudicii patrimoniale